Kolven met een handkolf

Kolven met een Handkolf

Wanneer je kolft met een handkolf kun je precies op jouw melkstroom inspelen en het natuurlijke zuigritme van je baby imiteren. Veel mensen denken dat je constant de handgreep van de handkolf moet knijpen en loslaten maar dat geldt niet voor iedereen. Wanneer je een toeschietreflex krijgt en de melkstroom goed op gang is dan houdt je de handgreep ingedrukt. Pas als de melkstroom traag wordt of 'slap' wordt, knijp je de handgreep weer in.

 

  • Plaats het borstschild op de borst. Zorg dat de tepel precies in het midden van de tunnel zit.
  • Leun een beetje voorover zodat de melk in het flesje stroomt in plaats van terug in het borstschild.
  • Houdt het borstschild tegen de huid van de borst zodat je een vacuum creeert. Duw het borstschild niet te diep in de borst.
  • Stimuleer eerst de toeschietreflex met een snel kolfritme. De handgreep wordt snel bewogen.
  • Als de melk toegeschoten is, kan je tijdens de melkstroom de handgreep enigszins ingedrukt houden. Je laat de straaltjes uitlopen.
  • Wanneer de melk langzamer gaat stromen druk je de handgreep weer in.
  • Zorg dat t vacuum niet te hoog is! Je kunt een of twee vinger(s) tussen de handgreep en het flesje houden om een lager vacuum te creeeren.

 

De melk komt vaak eerst in druppeltjes. Na het toeschieten komt de melk in straaltjes.

Het is belangrijk de borst te kolven tot er bijna geen melk meer uit komt: de straaltjes worden weer druppeltjes.

Hierna kunt je het beste nog 2 minuten doorgaan om de calorierijke achtermelk op te vangen. Gebruik hiertoe borstcompressie.

 

Wissel weer naar een snel kolfritme om een nieuwe toeschietreflex op te wekken. Tijdens het kolven kan de melk vaker toeschieten. Na het toeschieten van de melk wissel je weer naar een langzamer ritme.

Wanneer de melkstroom afneemt en je geen nieuwe toeschietreflex krijgt, wissel je naar de andere borst. Volg de stappen; toeschietreflex opwekken om een nieuwe toeschietreflex te stimuleren.