MoM&e

'It takes a Village to raise a Child'

Hoe moet je Moedermelk Kolven? Stap voor Stap

Moedermelk afkolven als je borstvoeding geeft, moet je leren. Hier vind je tips zodat je genoeg moedermelk kolft. Kolven van melk is van veel factoren afhankelijk.

Lukt het niet? Bel ons op 06 - 24 58 54 83

Toeschietreflex

De toeschietreflex is noodzakelijk om borstvoeding te geven en moedermelk te kolven. Zonder toeschietreflex stroomt er namelijk geen melk. Niet alle moeders voelen een TSR. Een toeschietreflex duurt ook niet bij alle moeders even lang.

Het soort TSR dat je hebt is van invloed op het totaal aantal milliliters dat de baby per voeding zal drinken, hoe vaak hij of zij vervolgens per 24 uur aan de borst wil of op de hoeveelheid dat je per sessie kolft.


Toeschietreflex opwekken

Ongeacht de manier van kolven zal elke kolfsessie moeten worden begonnen door het opwekken van de toeschietreflex. Vaak verdient het aanbeveling om ook tijdens het kolven opnieuw de TSR op te wekken, wanneer de melkstroom sterk afneemt.

Welke maat borstschilden heb ik?

Van belang is dat de kolf goed aangemeten is. De tepel moet precies in de tunnel van het borstschild passen, zonder te klemmen.

  • Is de tunnel te groot, dan verdwijnt er teveel van de tepelhof in de tunnel, beschadigt het tepelhof en wordt er geen goed vacuum opgebouwd.
  • Is de tunnel te klein dan kunnen melkuitgangen afgeklemd worden, beschadigt de tepel en wordt de borst niet goed geleegd.

Sommige moeders kolven prima met een standaard borstschild maar sommigen hebben een kleinere of grotere maat nodig. Hoe weet je of je die nodig hebt?

Kolven met een lege, glazen pot of Weckpot

Geen kolf bij de hand, is jouw kolf stuk en wil je stuwing verlichten? Geen nood!

Kolven met de hand (MARMET techniek)

Afkolven van moedermelk met de hand is een handigheidje en simpel te doen.  Je kunt het overal doen en hebt er weinig voor nodig.

Het grote voordeel van met de hand kolven is dat de borst gestimuleerd wordt door de handen wat weer een positief effect heeft op het toeschieten van de melk. Verder heb je meer controle over het kolven op zich; jij bepaalt de druk en de snelheid die je prettig vindt.

Hoe kolf je melk af met de hand?

Plaats  je duim aan de bovenkant van je tepel, de wijsvinger en…

Kolven met een Handkolf

Van een handkolf wordt vaak gezegd dat het voor incidenteel gebruik is. Veel moeders vinden een handkolf echter gebruiksvriendelijk omdat ze meer controle kunnen uitoefenen over de kolf en het geen stroom gebruikt.

Een handkolf wordt niet gebruikt om de melkproductie op gang te brengen.

Om te starten met het kolven met de handkolf plaats je de tepel precies in het midden van de tunnel...

Kolven met een Elektrische kolf

Met een elektrische borstkolf kan je snel melk afkolven zonder daarvoor zelf inspanning te verrichten en wordt vaak gebruikt als er langdurig gekolfd moet worden.

Een dubbelzijdige elektrische borstkolf is ook geschikt om de melkproductie op gang te brengen.

Om enkelzijdig of dubbelzijdig elektrisch te kolven plaats je de tepels precies in het midden van de tunnel…

Borstmassage

Een borstmassage bevordert de doorbloeding van de borst zowel als het stromen van de melk en heeft een positieve invloed op de melkproductie.

Tijdens de eerste dagen en weken na de geboorte van jouw baby kan het zeer zinvol zijn voorafgaand aan elk borstvoedingsmoment kort een massage toe te passen ter voorkoming van melkstuwing en borstontstekingen. De borstmassage moet zachtjes uitgevoerd worden en mag nooit pijnlijk zijn. Was de handen grondig voor elke massage.

Borstcompressie

Borstcompressie is een techniek om de melkstroom op gang te houden tijdens het voeden van jouw baby maar ook tijdens het afkolven van moedermelk.

Door het legen van de borst neemt de druk aan de binnenkant af zodat de melkstroom steeds meer afneemt. Wanneer je aan de buitenkant van de borst druk zet, help je de melkstroom weer iets harder te gaan.


Clusterkolven / Power Pumping (lage melkproductie)

Clusterkolven ofwel Power Pumping wordt toegepast bij een lage melkproductie en imiteert het regelen van een baby om meer melk te genereren. Een lage melkproductie verhogen als gevolg van een nieuwe zwangerschap wordt hieronder ook besproken.Hoe vaak moet je kolven?

Hoe vaak je kolft ligt aan de reden waarom je kolft, wat voor soort opslagcapaciteit jouw borst heeft en wat voor soort toeschietreflex je hebt. Voor sommige moeders is het tijdstip van de dag belangrijk, hoe ontspannen ze is en het is ook belangrijk hoe behendig je bent met een bepaald soort kolf.

Het uiteindelijke doel is voldoende melk te hebben om in de behoefte van baby te voorzien.