MoM&e

'It takes a Village to raise a Child'

Over welke onderwerpen wil je meer informatie?

WHO code

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Het Moedermelk Netwerk en de BorstkolfWInkel werken echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat we voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

  • borstvoeding beschermen en bevorderen
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

Lacatiekundige IBCLC

Een lactatiekundige is een professioneel opgeleide borstvoedingsspecialist. Ze bestudeert het proces en de praktijk van borstvoeding. Hiervoor maakt ze gebruik van relevante kennis van de menselijke lactatie, maar ook van kennis binnen andere terreinen zoals anatomie, fysiologie, immunologie, voedingsleer en gedragwetenschappen.

Na het behalen van een internationaal examen ontvangt de lactatiekundige de titel ‘IBCLC’ (International Board Certified Lactation Consultant). Lactatiekundigen IBCLC  dienen zich na vijf jaar te recertificeren op grond van bijscholingspunten. Iedere tien jaar moeten ze opnieuw examen doen om deze titel te mogen behouden.

Een IBCLC-gecertificeerd lactatiekundige of lactatiekundige in opleiding kan (aspirant) lid worden van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. De NVL bewaakt de kwaliteit van het vak lactatiekundige.

Lactatiekundigen IBCLC werken zelfstandig – alleen of in een groepspraktijk – of zijn verbonden aan ziekenhuis, kraamcentrum of consultatiebureau.

NVL

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen kan door ouders geraadpleegd worden wanneer zij een lactatiekundige IBCLC in de buurt zoeken, meer informatie over vergoedingen via de zorgverzekering willen of een Klacht willen indienen.

De beroepsvereniging biedt verder een platform aan hun leden om kennis en ervaring te delen.

Een andere belangrijke taak van de NVL is: het beroep van lactatiekundige blijvend op de kaart zetten. Zo hebben ze inmiddels een vaste plaats verworven in de zorgketen voor ouder en kind, met als partner verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, artsen en jeugdgezondheidszorg. De NVL is als strategisch partner betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen voor deze beroepsgroepen en van voorlichtingscampagnes voor het bredere publiek. In de afgelopen 20 jaar zijn ze gesprekspartner geworden voor het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, het Voedingscentrum, TNO, de Samenwerkende Borstvoedings Organisaties, opleidingsinstituten en beroepsverenigingen zoals de KNOV (verloskundigen). De NVL is afgevaardigd in Elacta, de Europese koepelorganisatie van lactatiekundigen. De belangen worden daarmee ook op Europees niveau vertegenwoordigd.

Privacy

We zijn als zorgverlener verplicht om sommige gegevens van je te documenteren. Andere gegevens zijn niet verplicht maar worden wel verzameld wanneer je van onze websites Moedermelk Netwerk en de BorstkolfWinkel gebruik maakt.

Alle informatie is niet in dit tekstblok op te nemen. Je kunt op de pagina Privacy meer lezen.

Evaluatieformulier

Het liefst horen we van jou, binnen twee weken per email of telefonisch, hoe je het lactatiekundig consult hebt ervaren en of je nog een en ander wilt bespreken of bijstellen. Het kan zijn dan je dat niet nodig vindt of je liever met een andere lactatiekundige de borstvoedingsrelatie tussen jou en jouw kindje wilt bespreken.

Via ons evaluatieformulier willen we je in elk geval de kans geven om schriftelijk feedback te geven.

We willen je zovast hartelijk bedanken om het formulier in te vullen.

Insturen mag naar: info@moedermelknetwerk.nl

Klachten

Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de zorg die je van ons ontvangen hebt. Je kunt daarover een klacht indienen bij een onafhankelijke commissie.

Lees hier hoe je een klacht kunt indienen.