MoM&e

'It takes a Village to raise a Child'

Hoe vaak en hoe lang moet je Kolven?

Hoe vaak en hoe lang je kolft ligt aan de reden waarom je kolft, wat voor soort opslagcapaciteit jouw borst heeft en wat voor een soort toeschietreflex je hebt. Voor sommige moeders is het tijdstip van de dag belangrijk, hoe lange tijd er tussen kolfsessies heeft gezeten, hoe ontspannen je bent en het is ook belangrijk hoe behendig je bent met een bepaald soort kolf.

Het uiteindelijke doel is voldoende melk te hebben voor de baby om in zijn of haar behoefte te voorzien. Probeer zelf hoe groot de tussenpozen tussen jouw kolfsessies moeten zijn voor een zo groot mogelijke opbrengst.

Melkproductie stimuleren

Om de moedermelkproductie zo hoog mogelijk te stimuleren, kolf je in de eerste paar dagen na de bevalling zo vaak als je kunt. Het is verstandig met de hand colostrum uit te drukken/kolven. Huid op huid contact en de positieve druk van de vingers stimuleren  zo hoog mogelijke hormoonspiegels. Vang het colostrum op met een lepeltje, een cupje of een spuitje. Sommige gezondheidszorgmedewerkers zullen je adviseren een dubbelzijdige elektrische kolf te gebruiken.  Wanneer je een dubbelzijdige elektrische kolf gebruikt om de melkproductie te stimuleren, gebruik dan een snel kolfritme van 120 cycli per minuut. Het snelle ritme bootst de zuigbewegingen van de baby na om lactogenese 2 uit te lokken. Lactogenese 2 is de fase van de derde tot de achtste dag na de bevalling en wordt gekenmerkt door de overvloedige aanmaak van moedermelk.

 • Stimuleer met een dubbelzijdige, elektrische kolf ongeveer 15 minuten minimaal 8 x per dag op jouw maximale comfortabele maximale vacuum. Gebruik het snelle kolfritme van 120 cycli per minuut (stimulatiefase)
 • Wanneer je uit 2 borsten samen ongeveer 20 ml. kunt kolven, kan je ook de afkolfmodus toepassen. Bij een afkolfmodus is het ritme van de kolf langzaam (tussen de 45 en 78 cycli per minuut)
 • Prolactine is het melkstimulerend hormoon. Prolactine is verhoogd na elke slaap- en rustperiode. Zorg dat je voldoende rust en slaap neemt zodat dit hormoon goed haar werk kan doen. Laat niet langer dan 5 uur tussen de kolfsessies.

Kolven tijdens Lactogenese 2 en Galactopoiese

Twee tot drie dagen na de bevalling komt de eigenlijke melkproductie op gang. Je kunt nu zowel met de hand kolven (Marmet techniek) als met een handkolf of elektrische kolf.

Hoe lang moet je Kolven?

Je kolft totdat je geen straatjes melk meer ziet. Wanneer de straatjes weer druppeltjes worden, probeer je een nieuwe toeschietreflex op te wekken. Lukt dit niet dan stop je en probeer je een tijdje later weer opnieuw. Moedermelk kolven is afhankelijk van de toeschietreflex en melkstroom.

 • Tijdens het kolven gebruik je borstcompressie en borstmassage om de melkstroom op gang te houden.
 • Wanneer je met borstcompressie en borstmassage geen melkstroom meer kunt genereren dan mag je stoppen en later nog eens proberen.

Let op: slecht passende borstschilden hebben effect op de toeschietreflex en daardoor ook op de hoeveelheid melk die gekolfd kan worden.

Hoe vaak moet je Kolven?

Hoe vaak je gaat kolven ligt aan de reden waarom je kolft: drinkt de baby bij je aan de borst of ben je volledig afhankelijk van jouw kolf om de baby van moedermelk te voorzien? Verder bepaalt jouw toeschietreflex en opslagcapaciteit hoe vaak je zult moeten kolven om aan een bepaalde hoeveelheid melk te komen.

De meeste moeders, met een volledige melkproductie, kunnen zonder dat hun baby aan de borst drinkt, 6 a 8 keer per dag kolven en hun toch hun melkproductie handhaven. Mits je geen ernstige stuwing hebt, kan je best 8 uur slapen zonder te kolven.

Soms is het nodig om de melkproductie een boost te geven om wat meer melkopbrengst te verkrijgen. Wanneer baby bij je aan de borst drinkt, zal hij of zij regeldagen of clustermomenten hebben. Met een kolf de melkproductie opvoeren heet 'Clusterkolven' of 'Powerpumping'.

Toeschietreflex

De hoeveelheid die je kunt kolven, en inherent hieraan de kolffrequentie om aan een bepaalde hoeveelheid melk te komen, heeft te maken met wat voor soort toeschietreflex je hebt. Aangezien het kolven valt of staat met de toeschietreflex zul je moeten bepalen wat voor soort toeschietreflex je hebt. Het soort TSR wat je hebt, is van invloed op het totaal aantal milliliters dat de baby per voeding zal drinken, hoe vaak hij of zij vervolgens per 24 uur aan de borst wil of op de hoeveelheid dat je per sessie kolft.

Opslagcapaciteit van de Borst

De opslagcapaciteit van een borst heeft invloed op jouw toeschietreflex en bepaalt de hoeveelheid moedermelk die een baby per voeding kan drinken of die je kan kolven. De ene moeder zal dus vaker moeten voeden of kolven dan de andere moeder. Dit is normaal; niet iedereen gaat ook even vaak naar het toilet om te plassen.

Ter illustratie:

Het principe is simpel en te vergelijken met een magazijn van een fabriek. Als je een groot magazijn hebt, hoeft de fabriek minder vaak te produceren. Heb je een klein magazijn dan zullen de fabrieksmedewerkers vaker moeten produceren om aan dezelfde hoeveelheid te komen. Wanneer het magazijn vol is, stoppen de medewerkers met de productie. Wanneer het magazijn erg leeg is, gaat het productieproces op volle toeren. Jouw buurvrouw kan een grote opslagcapaciteit hebben en per 24 uur maar 4 keer hoeven kolven om in de behoefte van haar baby te voorzien terwijl jij wel 8 keer per 24 uur moet kolven om aan dezelfde hoeveelheid te komen. Uiteindelijk heeft elke moeder ongeveer 750 ml tot 1 liter moedermelk per 24 uur nodig voor haar baby.

Werk en/of zonder baby

Wanneer je niet bij je baby kan zijn, kolf je elke voeding die de baby bij je zou drinken. Je kolft dus elke gemiste voeding. Op een 8 urige werkdag zal je dus ongeveer 2 tot 3 keer kolven.

Baby drinkt niet voldoende

Als jouw baby niet voldoende drinkt tijdens een voeding aan de borst en bijgevoedt moet worden dan kan je na de voeding nakolven, meemasseren en borstcompressie toepassen om extra moedermelk voor de baby te genereren en gelijktijdig de borst stimuleren meer melk aan te maken. Wanneer jouw baby maar een borst drinkt, zou je de andere borst kunnen kolven voor wat extra melk.

Wanneer kan je het beste kolven?

En ook dat is dan weer anders voor elke mama...

We kunnen wel stellen dat na een slaapperiode het prolactine-gehalte verhoogd is en je waarschijnlijk meer melk kunt kolven.

 1. Je zou in de ochtend baby kunnen laten drinken  en de borsten nog nakolven om het restant op te vangen.
 2. Je kunt eerst een kolfsessie inlassen en daarna baby laten drinken. Baby leegt de borsten effectiever dan een kolf en hierdoor is het mogelijk de melkproductie op te voeren. Mocht baby toch nog honger hebben dan ga je wisselvoeden en geef je baby nog een 2e, 3e of 4e borst.
 3. Geef baby 1 borst, kolf de andere en wanneer baby nog honger dan geef je baby de gekolfde borst.
 4. Een lege borst werkt hard om weer aan te vullen. Vaak voeden en/of kolven zal meer productie geven dan lang voeden en/of kolven.
 5. Wanneer er geen melkstroom is, wacht je een poosje en begin je opnieuw.
 6. Een geniale oplossing is de silicone lekschaal / borstkolf die je kunt gebruiken aan de borst waarmee je niet aan het voeden bent. De lekschaal / kolf 'lift' als het ware mee op de TSR aan de borst die op dat moment niet in gebruik is. De sterkte van het vacuum creeer je zelf door de lekschaal / kolf in te knijpen en aan de borst aan te laten zuigen.